slide
slide
slide
background background background background background background

אונזער ציל: מקוה אינטערנעשיאנעל איז געגרינדעט געווארן מיטן ציל צו פארשפרייטן טהרת ישראל מיטן בויען און באגלייטן מקואות אין יעדער ווינקל פון דער וועלט.

מקוה אינטערנעשיאנעל טוט באגלייטן די פלאנירונג און אויפבוי פון מקואות פֿאַר אידישע קהילות אַרום דער וועלט. האלטענדיג פאר די אויגן דעם ציל: ​​"א מקוה פֿאַר יעדער אידישער קהילה". דערצו טוט מקוה אינטערנעשיאנעל צושטעלן מומחים, געצייג און פירערשאפט פאר די בויען און אויפהאלטונג פון די מקואות.

אין פילע פארשטיפטע קהילות פעלט אפילו די פשוט'ע ידיעות אן קאנטאקטן, אפגערעדט פון געלט צו קענען בויען א כשר'ע מקוה. דערפאר טוט מקוה אינטערנעשיאנעל צושטעלן אלע געברויכן פון די פלאנירונג ביזן אבערווירן דעם כשרות המקוה.

מיטן זיך אנשליסן און שטיצן מקוה אינטערנעשיאנעל האנדלט איר זיך איין אן א שיעור השפעות. ווייל פון יעדע "איין" מקוה קומט ארויס "טויזענטער" זכותים לדורי דורות, לעד ולנצח נצחים.

אונזער ציל: מקוה אינטערנעשיאנעל איז געגרינדעט געווארן מיטן ציל צו פארשפרייטן טהרת ישראל מיטן בויען און באגלייטן מקואות אין יעדער ווינקל פון דער וועלט.

מקוה אינטערנעשיאנעל טוט באגלייטן די פלאנירונג און אויפבוי פון מקואות פֿאַר אידישע קהילות אַרום דער וועלט. האלטענדיג פאר די אויגן דעם ציל: ​​"א מקוה פֿאַר יעדער אידישער קהילה". דערצו טוט מקוה אינטערנעשיאנעל צושטעלן מומחים, געצייג און פירערשאפט פאר די בויען און אויפהאלטונג פון די מקואות.

אין פילע פארשטיפטע קהילות פעלט אפילו די פשוט'ע ידיעות אן קאנטאקטן, אפגערעדט פון געלט צו קענען בויען א כשר'ע מקוה. דערפאר טוט מקוה אינטערנעשיאנעל צושטעלן אלע געברויכן פון די פלאנירונג ביזן אבערווירן דעם כשרות המקוה.

מיטן זיך אנשליסן און שטיצן מקוה אינטערנעשיאנעל האנדלט איר זיך איין אן א שיעור השפעות. ווייל פון יעדע "איין" מקוה קומט ארויס "טויזענטער" זכותים לדורי דורות, לעד ולנצח נצחים.

 
 
loading Processing...